Tuyển dụng

  ※ Dưới đây là các thành viên chính thức của công ty JDK . Chúng tôi nghiêm cấm mọi mạo nhận là thành viên công ty dưới mọi hình thức.

  Mr. Jang Jung An

  CEO

  Mr. LEE SANG HEON

  ADVISOR

  Mr. YANG SUNG CHUL

  ADVISOR

  Mr. LEE YONG DUK

  DIRECTOR

  MR. SHIN DONG SEOK

  DIRECTOR

  MR. LEE SUN JAE

  OVERSEAS MARKETING/TEAM LEADER

  MR. MIN BUM KI

  CATERING DEPT/TEAM LEAD

  Mr. THANH

  MANAGER

  MR. Dũng

  MANAGER

  MR. KIM CHAN WOO

  TEAM MANAGER

  MR. HINH

  SALE DEPT

  MS. VÂN

  SALE DEPT

  MS. TUYẾT

  ACCOUNTANT

  MS. PHƯƠNG ANH

  MANAGER DEPT

  MR. HIỆU

  SALE DEPT

  1
  Bạn cần hỗ trợ?