TOUR GOLF MIỀN BẮC 2

TOUR GOLF MIỀN BẮC 2
  • Loại tour: Tour Golf
  • Tour code:
  • Thời gian: 3박5일
  • Giá: 17,500,000₫/khách
  • Khuyến mãi: 16,500,000₫/khách
  • Khởi hành: 주문형
  • Đặt Tour
Thông tin lịch trình (tour)
Số lượng khách đi tour
Thông tin khách hàng đặt tour

TOUR CÙNG LOẠI

※ Dưới đây là các thành viên chính thức của công ty JDK . Chúng tôi nghiêm cấm mọi mạo nhận là thành viên công ty dưới mọi hình thức.

Mr. Jang Jung An

CEO

Mr. LEE SANG HEON

ADVISOR

Mr. YANG SUNG CHUL

ADVISOR

MR. PARK BYUNG KWON

DIRECTOR

Mr. LEE YONG DUK

DIRECTOR

MR. SHIN DONG SEOK

DIRECTOR

MR. LEE SUN JAE

OVERSEAS MARKETING/TEAM LEADER

MR. MIN BUM KI

CATERING DEPT/TEAM LEAD