Taekwondo JDK giành vị trí nhất giải Taekwondo Đống Đa mở rộng cúp Kona 2018-2019

Ngày 5/1/2019 Buồi đấu giao lưu giữa các tuyển thủ Việt Nam và Hàn Quốc  Taekwondo JDK  giành vị trí nhất giải Taekwondo Đống Đa mở rộng cúp Kona 2018-2019

Gi